Dr Vladan Stevanović kao uvaženi edukator ESSKA obučava i edukuje ortopede iz celog sveta u sklopu programa mentorstva ovog udruženja. ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) – je evropsko udruženje za sportsku traumatologiju, hirurgiju kolena i artroskopiju.

ESSKA okuplja ortopedske hirurge, kliničare i naučnike širom Evrope, zajedno sa njihovim raznim društvima.

PROGRAM SENIOR FELLOWSHIP

Programi za stipendiranje ESSKA su dragocen alat. Oni biraju hirurge koji obećavaju – naše nade za budućnost – i šalju ih kod trenutno naj aktuelnijih hirurga „zvezda“ u njihove ustanove. Raspon stipendija je širok: 13 odvojenih programa, sa više od 80 pozicija, u rasponu od jedne nedelje do meseca. Program je namenjen za specijaliste ortopedije u Evropi, starije od 40 godina, radi ostvarenja kontakta i saradnje sa tzv “opionion leaders“ u specifičnoj oblasti.

U saradnji sa ESSKA-om, 5 stipendija godišnje je na raspolaganju za „ESSKA Alvin Jagger nagradu za napredni razvoj karijere“ za posetu ESSKA centru izvrsnosti na nedeljno stažiranje.

dr vladan stevanovic esska teacher

ESSKA edukatori

U strogoj selekciji, Dr William Hanna (UK), imao je priliku da provede 7 dana sa Dr Vladanom Stevanovićem kao certifikovanim ESSKA edukatorom (ESSKA Teacher ) u njegovom radu na Institutu za ortopediju „Banjica“ kao i Opštoj bolnici „Atlas“

dr-vladan-stevanovic-esska teacher 3

Posebno se ističu mogućnosti kompleksne ortopedske hirurgije izvedene u Opštoj bolnici „Atlas“, gde je pacijentu nakon izuzetno zahtevne artroskopski asistirane intervencije omogućena funkcija i pokretljivost kolena posle višegodišnjeg lečenja posledica komplikovanog preloma zgloba.

Sa navedenom praksom nastaviće se i u budućnosti te se u januaru 2020 očekuje poseta kolega iz Indije u sklopu razvoja Edukacionog centra Opšte bolnice „Atlas“

Izvor: Atlas klinika

Add Your Comment